Job Vacancies in Congresbury May 2021

12743 Congresbury Job Vacancies in May 2021. There are 12743 Job Openings in Congresbury and related to Job Offer Congresbury, Jobs for Congresbury, Congresbury Job Openings, Congresbury Job Vacancies, Congresbury Job Opportunities at UK Jobs. Find your desired Job Vacancies in Congresbury below.

  CATERING ASSISTANT - RHWS PRIMARY Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

The Big Fresh Catering Company provide a healthy nutritious school meal at lunchtime, which is compliant with the Food and Nutrient standards set by the Welsh…


  Enforcement Officer Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Wenvoe | Pub date : 12 May 2021

The team is looking to recruit Enforcement Officers who will enforce parking restrictions and will also assist with enforcement activities relating to…  ALNCo (non-class Based) - Victoria Primary School Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

Experience of working with children with ALN. Interviews will take place in school on Friday 28th May 2021. Days / Hours per Week: Full time.


  Biodiversity Assistant Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

Well motivated with the ability to work well in a team and have a pleasant manner, whilst dealing with the public. Grade 5, SCP 8 - 12 £20,493 - £22,183 p.a.


  Gweithiwr Ymgysylltu Ieuenctid X2 Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

25 awr yr wythnos/ 40 wythnos gan gynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau. Gweithiwr Ymgysylltu Ieuenctid i weithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i ymgymryd ag…


  Uwch Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

Yn gyfrifol am y lleoliadau sydd yng nghanolfan deulu Dechrau’n Deg, yn cynnig darpariaeth gofal plant o safon uchel i blant 2-3 oed sy’n byw yn ardal Dechrau’n…


  Learning Support Assistant Level 3 - Cogan Primary School Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

To work under the instruction and guidance of the teaching and/or members of the school leadership team in assisting in the management/learning of pupils within…  Therapydd Galwedigaethol Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

Caiff hyn ei fodloni drwy ddarparu cyfarpar ac addasiadau addas a dod o hyd i'r cyllid priodol ar gyfer y rhain. Y gallu i weithio dan bwysau.


  Enforcement Officer Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

The team is looking to recruit Enforcement Officers who will enforce parking restrictions and will also assist with enforcement activities relating to…


  Cydlynydd ADY (y Tu Allan I’r Ystafell Ddosbarth) -Ysgol Gynradd Victoria Job Openings

  Vale of Glamorgan Council -   Barry | Pub date : 12 May 2021

Rydym am gyflogi Cydlynydd ADY ysbrydoledig a phrofiadol i oruchwylio darpariaeth ADY ac i arwain y trawsnewidiad ADY yn Ysgol Gynradd Victoria o fis Medi 2021.